Оферта

1. Загальні положення

1.1.Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України (далі – ЦК України) цей Договір є публічною офертою (далі по тексту «Оферта»), являє собою офіційну пропозицію інтернет-сайту https://foodfamily.com.ua/, далі іменується як «Продавець», який здійснює підприємницьку діяльність з продажу Товарів, в тому числі дистанційним способом, передбачених цією офертою.

1.2. Акцепт публічної оферти означає прийняття на себе обов'язки по оплаті Товару і обов'язки прийняти Товар від Продавця.

1.3. Відповідно до ч.2 ст. 642 ЦК України, оплата Товару Покупцем також є акцептом публічної оферти, що вважається рівносильним укладанню Договору купівлі-продажу на умовах, викладених в публічній оферті.

1.4. Продавець має право змінити Угоду в односторонньому порядку без попереднього інформування Користувача / Покупця. Змінена Угода набуває чинності з моменту його опублікування на сайті Інтернет-магазину.

1.5. Угода вважається укладеною з моменту реєстрації Користувача на сайті і / або з моменту оформлення Покупцем Замовлення. У замовленні повинні бути вказані: - прізвище та ім'я (для фізичних осіб); - повне юридичне найменування Покупця і місце його знаходження (для юридичних осіб), прізвище та ім'я представника організації, від її особи оформляє Замовлення; - адресу доставки, контактний номер телефону для зв'язку з Покупцем або вказаним ним особою; - найменування, кількість і ціна Товарів. Договір роздрібної купівлі-продажу визнається укладеним з моменту видачі Продавцем Покупцеві документів, що підтверджують оплату Товарів.

1.6. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
«Оферта» - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній / юридичній особі, укласти з ним договір купівлі-продажу (далі - «Договір») на існуючих умовах, що містяться в публічній оферті, включаючи всі її додатки.
«Продавець» - компанія, що реалізує Товар, представлений на інтернет-сайті https://foodfamily.com.ua/.
«Відвідувач» - фізична особа, яка заходила на сайт https://foodfamily.com.ua/. не маючи мети розміщення Замовлення.
«Користувач» - Відвідувач сайту, який прийняв умови даного договору-оферти і бажаючий оформити Замовлення в Інтернет-магазині https://foodfamily.com.ua/
«Покупець» - фізична або юридична особа, яка розмістила замовлення в Інтернет-магазині https://foodfamily.com.ua/ з метою придбання будь-якого Товару, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, що містяться в публічній оферті.
«Акцепт» - повне і беззастережне прийняття Покупцем умов публічної оферти, що вважається рівносильним укладанню Договору купівлі-продажу на умовах, викладених в публічній оферті. «Товар» - перелік найменувань асортименту, представлений на інтернет-сайті https://foodfamily.com.ua/.
«Замовлення» - електронна заявка на придбання окремих позицій з асортиментного переліку Товару, зазначених Покупцем при розміщенні заявки на сайті Інтернет-магазину https://foodfamily.com.ua/.
«Особистий Кабінет» - закритий розділ сайту Інтернет-магазину, призначений для управління обліковим записом (акаунтом) Покупця і доступний тільки користувачам, які пройшли процедуру реєстрації.
«Покупки» - закритий розділ сайту в Особистому кабінеті Інтернет-магазину, доступний тільки зареєстрованим Покупцям, де зберігається інформація про всі Замовлення Покупця.
«Сайт» - сукупність електронних документів (файлів) Продавця, доступних в мережі Інтернет за адресою https://foodfamily.com.ua/

2. Предмет договору

2.1. Продавець продає Товар відповідно до діючого прейскуранта, опублікованого на інтернет-сайті Продавця, а Покупець здійснює оплату та приймає Товар відповідно до умов цього Договору.

2.2. Цей Договір і всі додатки до нього є офіційними документами Продавця і невід'ємною частиною Пропозиції.

3. Розміщення Замовлення

3.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем при оформленні замовлення через інтернет-сайт https://foodfamily.com.ua/ шляхом реєстрації на Сайті.

3.2. Реєстрація (розміщення) Замовлення на Сайті означає згоду Покупця надати Продавцю реєстраційну інформацію про себе, зокрема, акцептуючи справжню Оферту, Покупець висловлює згоду і дозволяє Продавцю, обробляти свої персональні дані, в тому числі прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, місце роботи та посада, поштова адреса; домашній, робочий, мобільний телефони, адресу електронної пошти, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також передачу їх контрагентам Продавця з метою подальшої обробки (включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання для проведення досліджень, спрямованих на поліпшення якості послуг, для проведення маркетингових програм, статистичних досліджень, а також для просування послуг на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, телефон, факсимільний зв'язок, мережу Інтернет.

3.2.1. Покупець висловлює згоду і дозволяє Продавцю та контрагентам Продавця обробляти персональні дані Покупця, за допомогою автоматизованих систем управління базами даних, програми «iiko», а також інших програмних засобів, спеціально розроблених за дорученням Продавця.

3.3. Ухвалення Покупцем умов цього Договору, тобто Акцепт Оферти, здійснюється за допомогою реєстрації (проживання) Замовлення на Сайті, тобто внесення Покупцем відповідної реєстраційної інформації про себе (реєстраційні дані) в реєстраційну форму на Сайті. Дата розміщення Покупцем на Сайті реєстраційних даних про себе є датою розміщення Замовлення, а також датою укладення між Продавцем і Покупцем Договору купівлі-продажу Товару.

3.4. Покупець має право редагувати реєстраційну інформацію про себе.

3.5. Продавець зобов'язується не повідомляти розміщені Покупцем реєстраційні дані Покупця на Сайті, а також іншу інформацію, що стосується особистих даних Покупця, особам, які не мають відношення до виконання Замовлення. Затвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає необхідну інформацію для доставки товару.

3.6. Покупець несе відповідальність за зміст і достовірність інформації, наданої при розміщенні Замовлення.

3.7. Всі інформаційні матеріали, представлені на сайті https://foodfamily.com.ua/ носять довідковий характер і не можуть в повній мірі передавати достовірну інформацію про певні властивості і характеристики Товару, таких як: ціна, колір, форма, розмір, вага і упаковка. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед розміщенням Замовлення йому необхідно звернутися за консультацією за телефоном, вказаним на сайті.

3.8. Вартість і умови доставки Замовлення розміщені на Сайті. Перед скоєнням Замовлення Покупець зобов'язаний уточнити вартість і умови доставки Замовлення на Сайті.

4. Терміни виконання Замовлення

4.1. Термін, в який Продавець зобов'язується виконати Замовлення, становить 60-90 хвилин з моменту Акцепту. Термін виконання Замовлення залежить від наявності замовлених позицій у Продавця і часу, необхідного на обробку Замовлення. Термін виконання Замовлення у виняткових випадках може бути обговорений з Покупцем індивідуально в залежності від характеристик і кількості замовленого Товару. У разі відсутності частини Замовлення у Продавця, в тому числі з причин, не залежних від останнього, Продавець має право анулювати зазначений Товар із Замовлення Покупця.

4.2. Замовлення вважається виконаним в момент його передачі Покупцеві. Розписуючись у товарною накладною надається кур'єром кур'єрської служби Продавця, Покупець підтверджує виконання Замовлення.

4.3. У разі надання Покупцем недостовірної інформації про його контактних даних або складі Замовлення, Продавець не несе відповідальності за неналежне виконання Замовлення.

4.4. Продавець не несе відповідальності за неналежне виконання Замовлення в разі, якщо Покупець надав неточну інформацію про його контактних даних або складу Замовлення.

4.5. Доставка здійснюється в терміни, зазначені на Сайті в розділі «Доставка».

4.6. Затримки в доставці можливі в зв'язку з дією надзвичайних і невідворотних обставин (погодні умови, затори на дорогах, ДТП і т.п.).

4.7. При доставці Товар передається Покупцю або третій особі, вказаною при оформленні Замовлення в якості одержувача (далі щодо Покупця і третьої особи використовується термін «Одержувач»). Якщо вищевказані особи не можуть отримати Товар, оплачувану готівковими коштами, той може бути переданий особі, здатному надати відомості про замовленні (ПІБ отримувача та / або номер відправлення) і повністю оплатити вартість Замовлення співробітнику служби доставки Продавця.

4.8. Щоб уникнути можливого шахрайства при передачі Товару співробітник служби доставки Інтернет-магазину має право зажадати пред'явлення документа, що посвідчує особу отримувача, а також вказати тип і номер цього документа в накладній. Якщо Покупцем Товару виступає юридична особа, Одержувач зобов'язаний поставити на накладної або акті виконаних робіт відбиток печатки організації і в разі оплати безготівковим платежем, передати оригінал довіреності. Конфіденційність і захист персональних даних отримувача гарантуються Продавцем.

5. Оплата Замовлення

5.1. Способи оплати Товару перераховані на сайті Інтернет-магазину в розділі «Доставка». Оплата виконаного замовлення може здійснюватися:
- за готівковим розрахунком з передачею коштів співробітнику служби доставки в момент отримання Замовлення:
- з використанням пластикових карт (Visa і MasterCard).

5.2. Всі розрахунки між Продавцем і Покупцем виробляються в гривні.

5.3. Ціна на кожну позицію Товару вказується в гривні на сайті.

5.4. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати ціни на будь-які позиції Товару, відображені на сайті Інтернет-магазину, без повідомлення Покупця. При цьому ціна на Товар, замовлений Покупцем, зміні не підлягає.

5.5. Продавець має право встановлювати програму бонусів, проводити акції і вручати подарунки. Види бонусів, акцій і подарунків, порядок і умови їх нарахування, проведення, вручення перераховані на сайті Інтернет-магазину і можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку.

6. Інші умови

6.1. Розміщенням Замовлення на Сайті Покупець погоджується з обов'язковими умовами цього Договору публічної оферти.

6.2. Відповідно до умов цього Договору публічної оферти Продавець має право відмовити в розміщенні Замовлення особам, що виражає незгоду з умовами цього Договору.

6.3. Інтернет-магазин може бути тимчасово недоступний, частково або повністю, в зв'язку з проведенням профілактичних чи інших робіт, а також з інших технічних причин.

6.4. Фактична вартість замовлення в інтернет-магазині може відрізнятися від попередньої в випадках:
- Заміни відсутнього товару (за бажанням клієнта) на аналогічний;
- Присутності в замовленні вагових товарів: фактична вага може відрізнятися від замовленого;

6.5. З питань, не порушеним в цій Угоді, сторони керуються чинним законодавством України

7. Відповідальність Сторін, вирішення спорів

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цією Оферті Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Всі суперечки, що виникають між Сторонами при виконанні цієї Оферти, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди між Сторонами спір розглядається в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8. Термін дії

8.1. Ця Угода є дійсною з моменту реєстрації Користувача на сайті https://foodfamily.com.ua/ або звернення до Продавця для оформлення Замовлення.

8.2. За момент звернення приймається момент, коли Покупець фактично приступив до здійснення дій, спрямованих на придбання Товару у Продавця.

Реквізити:

Фізична особа підприємець
Пенська Лариса Валентинівна,
Юридична адреса: 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, ВУЛИЦЯ Фрунзе,
будинок 18, квартира 113
ЄДРПОУ:2957111685
Тел: +380667352267
Пошта: foodfamilylarysapenska@gmail.com